Titulní stranka Aktuality Tajemství Boží lásky k člověku

Tajemství Boží lásky k člověku

Přidáno: 25. 12. 2017

Slavení Vánoc je slavením tajemství Boží lásky k člověku.Slavením a žasnutím nad touhou Boha být blízko nás přiblížil svatý Alfonz Maria de Liguori, toto tajemství Boží lásky jednoduchým rolníkům a řemeslníkům osmnáctého století touto pohádkou:

V nebi byli neustále radost, pokoj a oslava. Avšak jeden den nebeský Otec zesmutněl. Pokud je smutný Bůh, je smutné i celé nebe. Tuto situaci chtěli řešit všichni obyvatelé nebe. Sešli se a dohodli, že nejmenší andílek půjde za Pánem a zjistí, co se stalo. Andílek přišel před Pána Boha a ptá se ho: „Bože, co se ti sta-lo?“ Nebeský Otec odpověděl: „Onemocněl jsem z lásky. Stvořil jsem člověka z lásky, avšak on se mi hří-chem otočil zády a teď si myslí, že se na něj zlobím. A to není pravda.“

Malý andílek se vrátil do shromáždění a oznámil, co mu řekl Bůh. Obyvatelé nebe se dohodly, že by měl jít někdo na zem ohlásit lidem, že se Bůh na nich nezlobí a navzdory lidskému hříchu neustále miluje lidstvo. No nenašel se nikdo, kdo by byl ochoten jít na zem. Serafíni řekli, že musí mávat křídly před Božím trůnem, cherubíni musejí vzdávat čest, andělé a archandělé oslavovat Boha. Tehdy řekl Boží Syn: „Já půjdu.“

Vtělení a narození Božího Syna je vyjádřením touhy nebeského Otce, aby svět poznal jeho lásku. Bůh tak touží proniknout naši samotu, prázdnotu a nicotu tím, že se stává jedním z nás. Nepřichází volat spravedli-vého, ale uzdravit a zachránit hříšníka. Jak svým narozením Ježíš proměnil maštal na místo plné radosti a klidu, tak svou přítomností touží proměnit i ubohost a marnost dnešního člověka. Stejně jako se před dvěma tisíci lety Ježíš nestyděl být doma u hříšníků, tak i dnes jim touží zjevit milosrdnou tvář Otce.

Ať vám letošní Vánoce dodají odvahu vpustit Ježíše Krista do stáje a bídy vašeho srdce, aby ji proměnil na Betlém. Žehná vás váš o. Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky