Titulní stranka Aktuality Jak milovat svého kněze, i když ho „nemáte rádi“, či 6 způsobů, jak podpořit faráře

Jak milovat svého kněze, i když ho „nemáte rádi“, či 6 způsobů, jak podpořit faráře

Přidáno: 21. 7. 2020

Ještě než začneme, je dobré ujasnit si pár věcí. Tento článek nebude o tom, že si můžete „kopnout“ do svého kněze. Jsou to naši kněží, ti, které lze mít snadno rád, ale i ti mrzutí, rezervovaní, věčně zahrabaní v knihách, slabí, zranění.

autor: Alžbeta Mohyláková 20. júla 2020

Oni jsou těmi, kdo nám přinášejí svátosti a bez nichž by laici neměli přímý kontakt s touto skvělou nadpřirozenou milostí. Takže nezávisle na tom, co nám právě vadí, ba dokonce na tom, na co se oprávněně stěžujeme – začněme tím, že jim řekneme „děkujeme“ a „máme vás rádi“.

Neříkám teď, že všichni nemají mít rádi svého pana faráře, ale uznáváme, že někdy se stane, že se s ním dostaneme do konfliktu. Ale podporujeme vás v tom, abyste ho milovali, modlili se za něj a nadále to zkoušeli.

Tento článek nechce být ani kritikou kněze, ani kritikou farníků. Jednoduše chceme připomenout, kolik naší podpory kněz potřebuje, a chceme podpořit budování silných, živých a nadšených farností.

1. Vždy se modlete za svého kněze

Často prosíme naše kněze, aby se za nás modlili, ale nezapomínejme, že i oni sami potřebují pravidelně naše modlitby. Jedna z našich autorek vysvětluje: „Moje duchovní sesterské společenství na vysoké škole jednou darovalo bratřím (kněžím) duchovní kytici. Dojetím plakali a byli nadšeni. Místo toho, abyste někomu dávali kytici květin, dáte mu kytici modliteb.“

Takže jako speciální dar můžete darovat svému knězi duchovní kytici, sérii modliteb, růženců nebo odsloužených mší svatých na jeho úmysl. Stejně můžete myslet kreativně a vymyslet svůj způsob, jak mu říct o obětech za něj (napíšete mu jménem farnosti dopis, pohlednici, upečete jako společenství koláč a přibalíte malý lístek s odkazem).

2. Hledejte to dobré, ačkoli to může být náročné

Nikdo nemůže mít všechny kolem rád stejně a po celou dobu a může se stát, že právě k vám do farnosti přijde kněz, se kterým „si nesednete“. Avšak i ten potřebuje vaši podporu a lásku. Pokuste se pochopit svého kněze, a to, proč ho Bůh poslal právě k vám.

„Když se u nás poprvé změnil kněz a mše svaté najednou nebyly „takové inspirující“ jako ty předtím, uvědomila jsem si, že tento nový kněz měl neskutečné znalosti ohledně Písma a znal dobře i historický kontext. A tak, přestože to nebylo to, co jsem si na začátku přála, dokázala jsem se naučit mnoho právě z toho, co nám mohl nabídnout. Bůh ho použil k tomu, aby nám otevřel celou novou dynamiku Písma, kterou jsem do té doby jakýmsi způsobem přehlížela,“ píše další autorka.

3. Více se ponořte do mše svaté

Pokud skutečně chceme podporovat naše kněze, pokud chceme, aby mezi námi rostla povolání, a pokud chceme lépe budovat naši farnost, musíme se lépe podívat na náš vlastní přístup k víře, a jak ji prožíváme v každodenním životě. Dá se udělat víc, abychom pochopili učení církve, které se nám až tak nelíbí nebo máme problém pochopit ho? Skutečně chceme vědět více o naší víře, nebo se pouze ukážeme v neděli v kostele a odcházíme pryč s dobrým pocitem? Rozumíme mši svaté a tomu, proč jsme tam a co se tam děje?

Existuje mnoho způsobů, jak tomu lépe porozumět. Knihy, přednášky, videa a blogy – i přes ně můžeme snadněji pochopit, co se děje během mše. Lepší pochopení slavení eucharistie vede k větší vážnosti, což následně vede také k lepšímu prožívání. Zároveň to pomáhá knězi vést poslušnější věřící, kteří jsou ochotni naslouchat a aktivně se zapojovat do dění ve farnosti. Správné pochopení rolí a vztahů pomáhá vytvářet harmonii.

4. Neznepřátelte si ho

Je důležité, abychom věděli, že tím, že se snažíme podporovat svého faráře, nepodbízíme se mu ani ho nestavíme na piedestal. Povolání kněze si zasluhuje respekt, protože „zosobňuje Krista“ (koná „in persona Christi“).

I bez překročení hranic ho dokážeme vroucně přijmout a zároveň zůstat přítomni v realitě, sdílet s ním své radosti i starosti, smát se, nezapomínat na jeho výročí či svátky a čas od času ho pozvat na oběd či na večeři do rodiny.

5. Inspirujte ho

Toto je proces, který probíhá z obou stran mezi farníky a jejich farářem. Namísto stěžování si na svého nevýrazného faráře či touhy po tom mladém a skvělém knězi z vedlejší farnosti se snažte, aby oheň vaší víry nevyhasl, a zapojujte se, nakolik je to vhodné, do života ve farnosti. Najděte si čas jít do kostela i mimo nedělní mše. Jděte na adoraci nebo cokoli jiného, co vaše farnost nabízí.

Jasné, možná budete jedním z mála, který se tam objeví, ale i váš farář potřebuje vědět, že to má smysl. Adorace i zpověď jsou vzácné. Patří mezi ty věci, které nám budou velmi chybět, pokud je nebudeme mít k dispozici. Nikdy je nepovažujte za samozřejmost.

6. Buďte výzvou pro svého kněze

Buďte farníkem, který ho motivuje k tomu, aby byl lepším knězem. A když říkám, abyste byli výzvou, nemám na mysli to, abyste ho štvali nebo mu doslova kázali, to by bylo strašné. Spíše mám na mysli, abyste mu dali zpětnou vazbu – řekněte mu, že jeho kázání vás oslovila, případně, pokud vás něco zvlášť zaujalo, ptejte se dál.

Pomozte mu pochopit, že povolání, které vykonává, je cenné a že jeho slova nejdou pouze jedním uchem dovnitř a druhým ven. Dobře víme, že v některých farnostech účast na mších klesá (ale jsou i takové, kde stoupá). Tam, kde roste, je nálada plná vášně a úcty a chybí tam vlažnost. Pokud nemáte rádi hluk a rozhovory přede mší, poproste kněze, ať trvá na atmosféře ticha a modlitby bezprostředně před mší svatou.

Pokud si myslíte, že hudba by mohla být lepší, nabídněte svůj talent. Pokud se vám nelíbí výzdoba nebo vidíte, že váš kostel chátrá, nabídněte se, že budete organizovat sbírku. Pokud vidíte mladé, starší či opuštěn, kterým se nikdo nevěnuje, zorganizujte společenství. Dělejte to pečlivě, taktně a s respektem, ale dělejte to! Jen takovým způsobem může farnost pracovat na růstu kněze a kněz na růstu farnosti.

Modlitba za kněze

Pane Ježíši, který jako Dobrý Pastýř přebýváš mezi námi v Nejsvětější svátosti oltářní, prosíme Tě, sešli ze svatostánku přebohaté paprsky své milosti na našeho pastýře. Uděl mu všechny milosti, které potřebuje pro své i naše posvěcení.

Žehnej mu, když v modlitbě pozvedá své srdce k tobě. Žehnej mu, když nám zvěstuje tvé svaté Slovo. Žehnej mu, když v kněžském úřadě pracuje pro spásu nesmrtelných duší. Vroucně Tě prosíme, dej, aby byl pastýřem podle Tvého božského srdce. A až jednou přijdeš soudit pastýře a jejich stáda, ať dosáhne koruny věčného života. Amen.

Zdroj: catholic-link.org https://www.slo­voplus.sk/…vasho-farara?…

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky