Titulní stranka Aktuality MODLITBY MATEK

MODLITBY MATEK

Přidáno: 21. 2. 2018

„Přestaň hlasitě plakat a ronit slzy,

vždyť tu je mzda za to, co jsi vykonala,

je výrok Hospodinův,

však oni se vrátí z nepřátelské země.

Je naděje pro tvé potomstvo,

je výrok Hospodinův.

Synové se vrátí na své území.“ Jer 31,16

Hnutí, které v roce 1995 vzniklo v Anglii, kdy dvě ženy Sandra a Veronika odpověděly na Boží volání k modlitbě za své děti. Během několika let se hnutí vedené Duchem svatým velmi rozšířilo a dnes fungují tisíce skupinek po celém světě.

Modlitby matek jsou darem Všemohoucího Boha křesťanským matkám této doby, aby mohly prožívat svoje mateřství v nové radosti a naději /převzato z webu HMM/

Na samém začátku by měla být touha modlit se za naše děti a odevzdání naší touhy do rukou Pána. Pán nám pak přivede do cesty další maminku či maminky, s kterými můžeme toto společenství založit.

Modlitby matek jsou založeny na jednoduchosti, radostné poslušnosti a úplném odevzdání se do Boží vůle.

Více informací najdete na www.modlitbyma­tek.cz

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky