Titulní stranka Aktuality Proč chodit na náboženství!

Proč chodit na náboženství!

Přidáno: 29. 8. 2020

Vážení rodiče.

Na začátku nového školního roku 2020/2021 bychom Vás chtěl pozdravit a nabídnout Vám i letos náboženskou výchovu pro Vaše dítě. O dnešním světě se často říká, že je stále složitější a chaotičtější. Aby se v něm člověk lépe vyznal a mohl i dnes prožít zdařilý užitečný život, potřebuje nejen mnoho znalostí, ale především schopnost rozlišovat dobré od zlého, opravdu prospěšné od škodlivého a také najít dobré vzory a motivaci pro správné jednání, které nebývá snadné a nevyplácí se vždy okamžitě, ale nakonec dlouhodobě vždycky. Dítě také potřebuje najít dobré kamarády, se kterými zažije něco hezkého a kteří ho dokáží obohatit.

O všechny tyto věci se snažíme právě při náboženské výchově, která nemá být pouhou výukou katechismu či morálky, ale možností zažít přátelství s Bohem a s lidmi, kteří se snaží o bohatší život a kvalitní vztahy. Náboženská výchova pomáhá dětem objevovat krásu přírody, úměrně jejich věku poznávat poklady výtvarného i literárního umění i základy na nichž stojí naše kultura a civilizace – Desatero Božích přikázání a Ježíšova blahoslavenství. Vážit si toho, co vytvořili předkové a také to sám rozmnožovat. I když má člověk třeba jiné než křesťanské přesvědčení, je pro něj seznámení s kořeny, s tím, v co v naší zemi a v Evropě věří, a podle čeho žije mnoho lidí už po desítky generací, určitě velkým obohacením a možná i povzbuzením při pohledu do budoucna a hledání smyslu života. Více vědět pomůže často zmírnit obavy a výhrady.

O to vše se chci s Vaší pomocí i letos ve škole pokoušet a těším se, že své děti povzbudíte, aby se neobávaly na náboženskou výuku přijít. Není to nudné neustálé modlení ani suché biflování Bible, ale možnost zažít něco příjemného a trochu odlišného od běžných předmětů a kroužků.

Rodiče, kteří nechali své děti pokřtít, mají možnost přispět přihlášením své dcery či syna na náboženskou výuku ke splnění toho, k čemu se při křtinách (a při církevní svatbě) před Bohem i před všemi přítomnými zavázali: že budou své dítě učit milovat Boha a bližního a vychovají je ve víře v Pána Ježíše. Pokud dítě pokřtěné není, může výuka náboženství posloužit i jako předběžná příprava na přijetí této svátosti.

Pokud tedy máte zájem, aby se v životě Vašeho dítěte mohl rozvinout i duchovní rozměr, přihlaste je k výuce náboženství.

Přeji Vám pokud možno klidný začátek i průběh nastávajícího školního roku 2020/2021 a děkuji Vám za čas, který jste věnovali četbě tohto dopisu.

S pozdravem

R. D. Mgr. Šimon Stančík, administrátor farnosti

Záleží tedy jen na vás, milí rodiče, jak vážně budete brát slib, který jste učinili při křtu svých dětí, že je budete křesťansky vychovávat a rozvíjet v nich Boží dary, které při křtu dostaly. Nezapomeňte na zodpovědnost, kterou máte před Pánem Bohem i před svým svědomím, nejenom v oblasti materiální péče, ale především v oblasti duchovního a morálního zrání dítěte. I naše farní společenství vás bude provázet svou modlitbou, abyste náročné úkoly, na vás kladené dobře plnili.

Podmínkou pro první svaté přijímání je, aby vaše dítě navštěvovalo hodiny náboženství už od první třídy na základní škole.

Přihlášky na náboženství máte možnost si vyzvednout v kostele – sakristií po mší svaté, nebo na farním úřade. Vyplněné a podepsané nejlépe oběma rodiči, prosím, odevzdejte – nejlépe v sakristií, nebo dejte do schránky na dopisy před farou ve Vlachově Březí, nebo ve škole svému třídnímu učiteli do 15. 9. 2020.

Náboženství se začne vyučovat od 17. září 2020 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina o 12:00 hod., 2. skupina o 13:00 hod., 3. skupina o 14:00 hod. a každý pátek 4. skupina o 13:00 hod.

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky