Titulní stranka Aktuality SETKÁNÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE SE SOCHOU PANNY MARIE FATIMSKÉ

SETKÁNÍ ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE SE SOCHOU PANNY MARIE FATIMSKÉ

Přidáno: 7. 9. 2017

ČESKÉ BUDĚJOVICE Pondělí 18. září 2017

 • 15.00 hod. – KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ, Společná modlitba Růžence světla
 • 16.00 hod. – promluva – Mons. Pavel Dokládal.
 • 16.30 hod. – pontifikální mše sv. – o. biskup Vlastimil Kročil
 • 18.00 hod. průvod se sochou Panny Marie Fatimské z katedrály do kostela Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, závěrečné slovo o. biskupa Vlastimila Kročila.
 • Liturgický průvod odchází – následuje program mladých (cca do 20 hod.).
 • Během programu mohou lidé tiše přicházet k „úkloně úcty“ před sochu Panny Marie Fatimské.
 • 21.00 hod. odjíždí auto se sochou Panny Marie Fatimské do kostela na Dobrou Vodu u Nových Hradů.

DOBRÁ VODA U NOVÝCH HRADŮ Pondělí 18. září 2017

 • Příjezd sochy Panny Marie Fatimské kolem 22 hod. před kostel na Dobré Vodě u Nových Hradů.
 • Následuje noční adorace Nejsvětější svátosti oltářní a bdění u sochy Panny Marie Fatimské.

Úterý 19. září 2017

 • 10.00 hod. – Modlitba růžence v němčině.
 • 11.00 hod. – Mše sv. v němčině.
 • 12.30 hod. – Ztišení k modlitbě a meditaci.
 • 15.00 hod. – Korunka k Božímu Milosrdenství.
 • 16.00 hod. – Společná modlitba Růžence Světla před Nejsvětější svátostí oltářní
 • 17.00 hod. – Promluva – Mons. Pavel Dokládal
 • 17.30 hod. – Pontifikální mše sv. – o. biskup Vlastimil Kročil
 • Mše sv. zakončena společným zasvěcením se věřících a rodin.
 • 19.00 hod. – Průvod se svícemi – se sochou Panny Marie Fatimské – z kostela na prostranné parkoviště na začátku obce
 • 19.30 hod. odjíždí socha Panny Marie Fatimské od kostela v Dobré Vodě u N. Hradů do Klokot.

KLOKOTY Úterý 19. září 2017

 • Od 20 hod. – Možnost svátosti smíření.
 • 20.30 hod. – Zpívané Klokotské hodinky.
 • 21.00 hod. – Modlitba Růžence světla, přivítání sochy Panny Marie Fatimské.
 • Následuje mše svatá s otcem biskupem Pavlem Posádem.
 • 22.30 hod. – Společná modlitba Jubilea Fatimy a výzva k zásvětné modlitbě.
 • Možnost k individuální „úkloně úcty“ před sochou Panny Marie Fatimské + zpívané Mariánské litanie.
 • Možnost soukromé modlitby.
 • Noční bdění.

Středa 20. září 2017

 • 7.30 – 10 hod. – Možnost svátosti smíření.
 • 7 00 hod. – Ranní chvály (s varhanním doprovodem).
 • 7.30 hod. – Korunka k Božímu milosrdenství.
 • 8 00 hod. – Mariánská pobožnost.
 • 9 00 hod. – Klokotské hodinky.
 • 9.30 hod. – Modlitba růžence Světla.
 • 10 00 hod. – Mše svatá s Mons. Pavlem Dokládalem.
 • Společná modlitba Jubilea Fatimy a výzva k zásvětné modlitbě.
 • Možnost k individuální „úkloně úcty“ před sochou Panny Marie Fatimské + zpívané Mariánské litanie.
 • 11.45 hod. – Modlitba Anděl Páně (zpívaná) v kostele za přítomnosti sochy Panny Marie Fatimské.
 • Průvod do auta se sochou Panny Marie Fatimské za zpěvu Fatimské hymny.
 • 12 hod. – odjezd sochy Panny Marie Fatimské do Plzně za zvuku klokotských zvonů.

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky