Titulní stranka Aktuality „Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.“

„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.“

Přidáno: 24. 12. 2020

Milí přátelé,

nějak jsme si už zvykli, že všude kolem nás se o Vánocích mluví již v předstihu. V televizi, rádiu či na billboardech. Vidíme různé reklamy, které nám nabízejí nekonečné množství nabídek, jak bychom mohli obdarovat své blízké. Osoba sv. Mikuláše se převléká za pohádkového dědečka s dlouhou bílou bradou a bambulí na hlavě.

Kam to vlastně spějeme?

Jistě mi dáte za pravdu, že pokud člověk nežije duchovním životem, může se mu zdát, že narození Božího Syna je jen historickou událostí, sice velmi pěknou, ale dnešnímu člověku nic neříkající.

Čím tedy mají být pro nás Vánoce?

Měly by být zejména o Ježíši, o příchodu. Proč potom mnozí prožívají svátky Vánoc tak laxně? No právě proto, že narození Ježíše Krista je dnes i pro mnohé křesťany už jen historickou událostí. A proč? Jakoby nám chyběla křesťanská identita. Hrdě se hlásíme ke křesťanství a tradicím, ale často je to jen prázdné gesto. Netvrdím, že se netřeba obdarovat, ale měli bychom hledět na podstatu Vánoc, a tou je sám Ježíš Kristus, který se rodí. Chce se narodit i pro Tebe.

Dovolíme mu, aby vstoupil do našich životů, do každé situace, kterou prožíváme?

Přeji tedy nám všem, aby se skutečným a největším darem pro nás stal rodící se Ježíš. K tomu chci přát i radost ze společného štědrovečerního stolu, při kterém se schází celá rodina. Aby nikdo v tento tajemný a posvátný večer nezůstal sám…

„Tuto noc ať se nikdo nezlobí a nemračí!

Je to čistá noc, v níž se zjevuje Čistý, který nás přišel očistit. Ať se k naším pocitem nepřimísí nic, co by je mohlo poskvrnit.

V tuto noc, která patří Pokornému, ať nikdo nebude samolibý a pyšný!

V tento den odpuštění nevzpomínejme na urážky! V tento den radosti nešiřme trápení!

V tento den Pán přišel k hříšníkům – ať se tedy spravedlivý nenadýmá nad hříšným.

V tento den se Bohatý stal Chudým – ať se tedy každý boháč podělí s chudými!

V tento den jsme dostali Dar, i když jsme on neprosili. Obdarujme tedy tich, kteří nás prosí.

V tento den otevřel nebeskou bránu pro naše modlitby. Otevřeme tedy i mi brány tím, který nás prosí o odpuštěni.

V tento den Vládce nad přirozenosti se nadpřirozeně proměnil. Změňme i my svou špatnou vůli.

Dnes se Božstvo projevilo v lidské podstatě. Ať se tedy lidstvo zkrášlí odleskům Božství.“

(sv. Efrém Sýrsky)

Všem přeji požehnané a milostiplné svátky Kristova narození.

Ať vás Kristova přítomnost provází i v novém roce 2021.

K tomu vám žehnám o. Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky