Titulní stranka Aktuality Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.

Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterých má (Bůh) zalíbení.

Přidáno: 23. 12. 2018

Z Lukášova evangelia víme, že radostnou zvěst o narození Božího Syna v Betlémě vyjadřují nebeské sbory tajemnými a hlubokými slovy: „Sláva na výsostech Bohu“ (srov. Lk 2, 14).

Myslím si, že tato nebeská struktura vyjádření radosti (navázána na vtělení a narození Pána Ježíše) je předobrazem či typem pro všechny naše životní cesty. Vždyť život každého uvažujícího člověka je nesnadným životem zkoušky. Člověk musí denně zápasit o pravé dobro ve svém srdci i kolem sebe – doma, ve škole, na ulici, v práci… Musí se stále silně přemáhat a usilovat každý den sám žít dokonale i prosazovat pravé objektivní hodnoty kolem sebe. Tento zápas, tento trvalý boj by však nebyl možný, kdyby onen uvažující člověk neměl dostatečně silný motiv: proč to dělám, proč se takto namáhat, proč mám dělat jen dobro (a nikoli například zlo, které se nejednou jeví jako lehčí).

Prvním a hlavním motivem je – a musí být – to andělské sborové zvolání: Sláva na výsostech Bohu (vzor z narození Pána Ježíše)! Všechno dělat (tedy i žít) na Boží slávu. Vánoce takto vedou člověka k tomu, aby se zastavil v běžném spěchu a klidně uvažoval. A to ne nad čímkoliv, nad jakoukoliv profánní banalitou, ale nad tím nejhlavnějším – nad smyslem lidského života; nad kardinální pravdou: člověk žije proto, aby vzdal Bohu slávu. Namáhá se proto, aby on – a jeho život – oslavil Boha.

Ovšem nevíme předem, jaké budou konkrétní životní kroky, situace či okolnosti této Boží oslavy; nevíme, co „teď a zde“ oslaví Boha. Nikdo z lidí nevidí do budoucna a do Božích prozřetelných plánů. Jednou to může být úspěch ve škole či v práci – jindy to může být křesťansky snášena choroba – jindy neúspěch, krach vlastní firmy či dokonce smrt nejbližší osoby. Nevíme. Bůh, jako nejdokonalejší mistr a originální Autor lidských životů, to ví sám. Uvažujícímu a věřícímu člověku proto zbývá jen jediná starost (opět podle vzoru Pána Ježíše) – plnit Boží vůli. Jedině to opravdu oslaví Boha. Jedině to je na pravou Boží slávu. A co je vůle Boží – jak ji poznat? Bůh se lidem přimlouvá přes svědomí (Nejlépe přes formované svědomí) a přes hlas Kristovy církve.

Ať nám všem pomáhá narozený Pán, abychom v našem životě dokázali plnit Boží vůli, a tak nejkrásněji oslavili Boha – „Sláva na výsostech Bohu!“

Žehná vám o. Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky