Titulní stranka Aktuality TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2019

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 2019

Přidáno: 20. 1. 2019

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Týdne modliteb za jednotu křes-ťanů je „Budeš usilovat o spravedlnost, a jen o spravedlnost“ (Dt 16,18–20).

Úvahy na osm dní:

  1. den: Ať se valí právo jako vody (Am 5,24)
  2. den: Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého (Mt 5,37)
  3. den: Hospodin je milostivý, plný slitování (Ž 145,8)
  4. den: Buďte spokojeni s tím, co máte (Žd 13,5)
  5. den: Abych přinesl chudým radostnou zvěst (L 4,18)
  6. den: Jeho jméno je Hospodin zástupů (Jr 10,16)
  7. den: Ženo, tvá víra je veliká (Mt 15,28)
  8. den: Hospodin je světlo mé a moje spása (Ž 27,1)

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky