Titulní stranka Aktuality „Zvěstuji vám velikou radost: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ ( Lk 2,10-11)

„Zvěstuji vám velikou radost: Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán.“ ( Lk 2,10-11)

Přidáno: 24. 12. 2021

Drazí přátelé!

Pozdrav, který již mnoho staletí provází svátky Narození Páně a Spasitele Ježíše Krista, nese v sobě víc než jen historickou informaci o jeho narození. Je vyjádřením rozumem nedosažitelného tajemství vtělení Božího Syna, který se stal člověkem.

I když mluvíme o události, která se odehrála před více než 2000 lety, u Boha neexistuje čas – je neměnitelný a stále stejně přítomen. Východní liturgie dává velmi velký důraz na aktuální Boží činnost – nyní, dnes… Znát to i ve jejích vánočním pozdravu: „Christos raždajetsa!“– „Kristus se rodí!“ On se opravdu rodí právě teď ve tvém i mém životě – stále a nově. Tady se skutečně Slovo stává tělem. Zkusme si představit, jak je to úžasné, že v každém jednom z nás se chce právě dnes narodit Kristus. Ano, právě v tobě i ve mně má připravenou jeskyni do které chce vstoupit a do tmy zazářit světlem své nesmírné lásky.

Pamatuji ze semináře, jak mě jednou upoutala nástěnka, která byla věnována Vánocům. Na ní bylo velké motto: „Smyslem Vánoc je to, co udělal Bůh – stal se člověkem.“ Přijal vše, co k životu člověka patří – bolesti i radosti, trápení, ale i krásné chvíle. Tím nejpodstatnějším je, že se nám stal podobným v narození i smrti. Ten, který se pro naši spásu narodil, také zemřel a vstal z mrtvých. Dřevo jeslí poukazuje na dřevo kříže. Právě na kříži se nejvíce spojuje život Boha s naším životem, neboť ve smrti se nám, lidem, Bůh nejvíce přiblížil. Kříž je místo, kde se láska Betléma ukazuje ve své plnosti. „Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby nezahynul nikdo, kdo v něho věří, ale aby měl věčný život. Neboť Bůh neposlal Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby se skrze něho svět spasil.“ (Jan 3,16–17) Tato slova vystihují celé poslání Ježíše Krista. V něm se nám pro naši záchranu zjevuje a daruje Boží láska.

Drazí přátelé, jestli nejsme i my povoláni k tomuto velkému tajemství?! Stát se opravdu lidmi a nechat se prozářit Kristovou láskou?! Ona je cestou lidskosti v našem životě, aby nebylo válek, konfliktů, zabíjení počatých životů…

Vyprošuji všem nám, abychom nejen během svátků Narození Ježíše Krista, ale každý den nastávajícího roku, ba i po všechny dny našeho života, dovolili Kristu znovu se narodit v našich srdcích.

Požehnané a milostiplné svátky Kristova narození. Ať vás Kristovo světlo provází i v novém roce 2022.

To vám ze srdce přeji a žehná Vám o. Šimon

Další aktuality

RSS | mapa stránekna začátek stránky