Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 2. 1. 2017 do 8. 1. 2017

Oznámení v týdnu od 2. 1. 2017 do 8. 1. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

2.1. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí


3.1. Úterý

11:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Antonín Turek


16:30 modlitba růžence


17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


4.1. Středa

11:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Věra Kovářová


16:30 modlitba růžence


17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


5.1. Čtvrtek

16:30 modlitba růžence


17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


6.1. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí – rozloučení s otcem Františkem Bendou, jáhnem


7.1. Sobota

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub


8.1. Neděle

15 min. před mši svatou modlitba Korunky


08:00 mše svatá – Vlachovo Březí


09:30 mše svatá – Lažišťě


11:00 bohoslužba slova – Záblatí


11:30 mše svatá – Předslavice


Pohřeb otce Františka Bendy, jáhna bude 7. ledna 2017 (sobota) v 10:30 hod. v kostele sv. Vojtěcha v Lštění, začne mší svatou, kterou bude celebrovat českobudějovický diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil.

V sobotu 7. ledna 2017 bude v kostele ve Vlachově Březí vánoční koncert skupiny Noemi v 18:00 hod. Srdečně vás všechny zveme.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky