Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 9. 1. 2017 do 15. 1. 2017

Oznámení v týdnu od 9. 1. 2017 do 15. 1. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

9.1. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí


17:00 mše svatá – Vlachovo Březí /kostel/


10.1. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


11.1. Středa

13:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Ludmila Koubová


17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


12.1. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


13.1. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


14.1. Sobota

10:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, +Josef Krejčí


17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub


15.1. Neděle

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí


09:30 mše svatá – Lažišťě


11:00 mše svatá – Záblatí


11:30 bohoslužba slova – Předslavice


Od úterý 10.1.2017 budou večerní mše svaté v týdnu ve Vlachově Březí probíhat na faře.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky