Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 16. 1. 2017 do 22. 1. 2017

Oznámení v týdnu od 16. 1. 2017 do 22. 1. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

16.1. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí


17.1. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


18.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


19.1. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


20.1. Pátek

11:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště + Marie Tratbergerová


17:00 ekumenická bohoslužba (farní kostel) – Vlachovo Březí


21.1. Sobota

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub


22.1. Neděle

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí


09:30 mše svatá – Lažišťě


11:00 bohoslužba slova – Záblatí


11:30 mše svatá – Předslavice


Večerní mše svaté v týdnu ve Vlachově Březí probíhají na faře.

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. „Smíření – Kristova láska nás nutí“ (2K 5,14)

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky