Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 30. 1. 2017 do 5. 2. 2017

Oznámení v týdnu od 30. 1. 2017 do 5. 2. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

30.1. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí


31.1. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


1.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


2.2. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště


17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


3.2. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


4.2. Sobota

09:00 Mariánské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí


17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub


5.2. Neděle

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí


09:30 mše svatá – Lažiště


11:00 bohoslužba slova – Záblatí


11:30 mše svatá – Předslavice


Večerní mše svaté v týdnu ve Vlachově Březí probíhají na faře.

Ve čtvrtek 2. 2. 2017 na svátek Uvedení Páně do chrámu při večerní mši svaté bude žehnání svíček.

V pátek 3. 2. 2017 na památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka při večerní mši svaté udělím všem přítomným svetoblažejské požehnání.

Budouci neděli 5. 2. 2017 ve Vlachově Březí vás srdečně zvu na farní kafé v 14:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky