Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 6. 2. 2017 do 12. 2. 2017

Oznámení v týdnu od 6. 2. 2017 do 12. 2. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

6.2. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí


7.2. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


8.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


9.2. Čtvrtek

11:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Marie Bušková


16:00 mše svatá – Lažiště


10.2. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


11.2. Sobota

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub


12.2. Neděle

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí


09:30 mše svatá – Lažiště


11:00 mše svatá – Záblatí


11:30 bohoslužba slova – Předslavice


Večerní mše svaté v týdnu ve Vlachově Březí probíhají na faře.

V neděli 12. února 2017 při každé mši svaté bude udělována svátost pomazání nemocných, která je posilou pro snášení nemoci a je spojena s prosbou o uzdravení. Pomazání nemocných není svátostí jen pro ty, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Proto je příhodná doba pro její přijetí už tehdy, když věřící začíná být v nebezpečí smrti pro nemoc nebo stáří.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky