Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 13. 2. 2017 do 19. 2. 2017

Oznámení v týdnu od 13. 2. 2017 do 19. 2. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

13.2. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí


14.2. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


15.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


16.2. Čtvrtek

16:00 mše svatá – Lažiště


17:00 mše svatá – Vlachovo Březí


17.2. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí


18.2. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub


19.2. Neděle

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí


09:30 mše svatá – Lažiště


11:00 bohoslužba slova – Záblatí


11:30 mše svatá – Předslavice


Večerní mše svaté v týdnu ve Vlachově Březí probíhají na faře.

V neděli 19. února 2017 bude probíhat sbírka „Svatopetrský haléř.“

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky