Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 27. 3. 2017 do 2. 4. 2017

Oznámení v týdnu od 27. 3. 2017 do 2. 4. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

27.3. Pondělí

28.3. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

29.3. Středa

10:00 pohřeb – Dub, + Alena Byšatová

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Josef a Marie Pekovy, +Anastázia Švancarová

30.3. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, +Marie Hledencová, sourozence a Jiří Důra

31.3. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí

1.4. Sobota

09:00 Mariánské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

2.4. Pátá neděle postní

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí

09:30 mše svatá – Lažiště +Marie Šandová, manžel a deti

11:00 mše svatá – Záblatí

11:30 mše svatá – Předslavice

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat půl hodiny před mši svatou následovně:

Čtvrtek – ve farním kostele Sv. Mikuláše v Lažišti

Pátek – ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí

Sobota – ve farním kostele Rozeslání dvanácti apoštolů v Dubu

Neděle – ve farním kostele Sv. Václava v Předslavicích a ve farním kostele Umučení sv. Jana Křtitele v Záblatí

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky