Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 3. 4. 2017 do 9. 4. 2017

Oznámení v týdnu od 3. 4. 2017 do 9. 4. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

3.4. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí

4.4. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

5.4. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan a Václav Švancar

6.4. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště

7.4. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jiří Chalupa a jeho rodiče František a Terezie

8.4. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

9.4. Květná (pašijová) neděle

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

09:30 mše svatá – Lažiště

11:00 mše svatá – Záblatí

11:30 bohoslužba slova – Předslavice

Předvelikonoční svátost smíření:

Lažiště – čtvrtek 6. dubna 2017 od 16:30 do 18:00 v kostele sv. Mikuláše

Vlachovo Březí – sobota 8. dubna 2017 od 15:00 do 17:00 v kostele Zvěstování Páně

Na květnou neděli 9. dubna 2017 vás srdečně zvu na pobožnost křížové cesty v 15:00 h., která se uskuteční ve Vlachovo Březí za příznivého počasí na Kalvárii u filiální kostela Ducha svatého, nebo za nepříznivého počasí ve farním kostele Zvěstování Páně. Po křížové cestě vás srdečně zvu na Farní kafe na faru.

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat půl hodiny před mši svatou následovně:

Čtvrtek – ve farním kostele Sv. Mikuláše v Lažišti

Pátek – ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí

Sobota – ve farním kostele Rozeslání dvanácti apoštolů v Dubu

Neděle – ve farním kostele Sv. Václava v Předslavicích a ve farním kostele Umučení sv. Jana Křtitele v Záblatí

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky