Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 17. 4. 2017 do 23. 4. 2017

Oznámení v týdnu od 17. 4. 2017 do 23. 4. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

17.4. Pondělí v oktávu velikonočním

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Helenka Koubková, + Marie Hamplová

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

18.4. Úterý v oktávu velikonočním

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Vendelín Teťák

19.4. Středa v oktávu velikonočním

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + z rod. Matečkovej

20.4. Čtvrtek v oktávu velikonočním

18:00 mše svatá – Lažiště, + rodiče Hodinů a Maušů

21.4. Pátek v oktávu velikonočním

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za uzdravení a Boží pomoc pro Dagmar

22.4. Sobota v oktávu velikonočním

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

23.4. Druhá neděle velikonoční – Božího milosrdenství

08:00 mše svatá – Záblatí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + Růžena Liňková, dcera a dva manželé

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Josef Jurášek

Ve velikonoční pondělí 17. dubna 2017 se uskuteční „VELIKONOČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY“ o 17:00 hod. v kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí. V programu vystoupí žáci a učitelé ZUŠ. Všechny srdečně zveme.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky