Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 24. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Oznámení v týdnu od 24. 4. 2017 do 30. 4. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

24.4. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí

25.4. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdraví a pomoc Boží pro Terezu

26.4. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za duchovní uzdravení pro Jana

27.4. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Kateřina Tvrdková, manžel, deti a rodiče s obou stran

28.4. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za duchovní uzdravení pro Kláru

29.4. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub, Za farnost

30.4. Třetí neděle velikonoční

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, +František a Albína Šíslovi, rodiče s obou stran a syn František

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Štefania Gajdošíková

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky