Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 1. 5. 2017 do 7. 5. 2017

Oznámení v týdnu od 1. 5. 2017 do 7. 5. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

1.5. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan

2.5. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ondřej

3.5. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Jiřího

4.5. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Jan Pěsta, rodiče a sestry

5.5. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav Růžička, rodiče a sourozence

6.5. Sobota

14:30 Fatimský růženec

15:00 slavnostní mše svatá – Vlachovo Březí, Za hasiče

18:00 bohoslužba slova – Dub

7.5. Čtvrtá neděle velikonoční

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, + z rodiny Jiroušků a Krinedlů

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat následovně:

Lažiště – kostel Sv. Mikuláše, každý čtvrtek 15 min před bohoslužbami

Dub – kostel Rozeslání dvanácti apoštolů, každou sobotu 15 min před bohoslužbami

Předslavice – kostel Sv. Václava a Záblatí – kostel Umučení sv. Jana Křtitele, každou neděli 15 min. po bohoslužbě

Vlachovo Březí – kostel Zvěstování Páně, každou neděli v 18:00 hod.

Budoucí sobotu 6. května 2017 naši hasiči při mši svaté v 15:00 hod. ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí oslaví svého patrona sv. Floriána. Po mši svaté před kostelem požehnáme nové hasičské automobily, které bude možnost si aj prohlídnout. Srdečně všechny zveme na tuto slavnost.

Budoucí neděli 7. května 2017 vás srdečně zvu na farní kafé v 14:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky