Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 8. 5. 2017 do 14. 5. 2017

Oznámení v týdnu od 8. 5. 2017 do 14. 5. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

8.5. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace na faře ve Vlachově Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie Koderová

9.5. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Emílii

10.5. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Libora

11.5. Čtvrtek

11:00 pohřeb – Předslavice, + Anna Předotová

18:00 mše svatá – Lažiště, + Marie Tratbergerová

12.5. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Bohuslav a Emílie Šlapákovi, + Oldřich a Květa

13.5. Sobota

09:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

14.5. Pátá neděle velikonoční

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + Josef Cinádr, rodiče a sourozence

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Bohuslav Čermák, jeho rodiče

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat následovně:

Lažiště – kostel Sv. Mikuláše, každý čtvrtek 15 min před bohoslužbami

Dub – kostel Rozeslání dvanácti apoštolů, každou sobotu 15 min před bohoslužbami

Předslavice – kostel Sv. Václava a Záblatí – kostel Umučení sv. Jana Křtitele, každou neděli 15 min. po bohoslužbě

Vlachovo Březí – kostel Zvěstování Páně, každou neděli v 18:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky