Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 22. 5. 2017 do 28. 5. 2017

Oznámení v týdnu od 22. 5. 2017 do 28. 5. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

22.5. Pondělí

07:00 –18:00 Eucharistická adorace ve farním kostele Zvěstování Páně – Vlachovo Březí

23.5. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Stanislav Vaníček a jeho rodiče, +Oldřich a Blažena Batkovi

24.5. Středa

18:00 mše svatá s vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně – Vlachovo Březí, +Jana Turková

25.5. Čtvrtek

18:00 mše svatá se slavnosti Nanebevstoupení Páně – Lažiště, Za farnost

26.5. Pátek

13:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Emílie Mrázová

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Zuzanu

27.5. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

28.5. Sedmá neděle velikonoční

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, +Anna Pecková

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Jaroslava a Marii Koderovi, jejich rodiče, sourozence, děti a vnoučata

Májové pobožnosti v měsíci květnu budou probíhat následovně:

Lažiště – kostel Sv. Mikuláše, každý čtvrtek 15 min před bohoslužbami

Dub – kostel Rozeslání dvanácti apoštolů, každou sobotu 15 min před bohoslužbami

Předslavice – kostel Sv. Václava a Záblatí – kostel Umučení sv. Jana Křtitele, každou neděli 15 min. po bohoslužbě

Vlachovo Březí – kostel Zvěstování Páně, každou neděli v 18:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky