Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 29. 5. 2017 do 4. 6. 2017

Oznámení v týdnu od 29. 5. 2017 do 4. 6. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

29.5. Pondělí

07:00 –20:00 Eucharistická adorace ve farním kostele Zvěstování Páně – Vlachovo Březí

30.5. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Josef a Vilemína Narovcovi

31.5. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Irena

1.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, +Václav Hesa, manželka a dcery

2.6. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Márie

3.6. Sobota

18:30 fatimský růženec

19:00 vigilní mše svatá ze Slavnosti Seslání Ducha svatého – filiální kostel Ducha svatého Vlachovo Březí, Za farnost

4.6. Slavnost Seslání Ducha svatého – Letnice

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, +František Markovec, syn a rodiče

11:00 poutní mše svatá ve filiálním kostele Ducha svatého Vlachovo Březí, Za farnost

V sobotu 3. května 2017 večerní mše svatá v Dubu nebude. Srdečně Vás zvu na vigilní mši svatou ze Slavnosti Seslání Ducha svatého do filiálního kostela Ducha svatého Vlachovo Březí v 19:00 hod.

V neděli 4. května 2017 ranní bohoslužba slova v Předslavicích nebude. Srdečně Vás zvu na poutní mši svatou ze Slavnosti Seslání Ducha svatého do filiálního kostela Ducha svatého Vlachovo Březí v 11:00 hod.

Příští neděli se uskuteční sbírka na potřeby diecéze.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky