Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 5. 6. 2017 do 11. 6. 2017

Oznámení v týdnu od 5. 6. 2017 do 11. 6. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

5.6. Pondělí

18:00 votivní mše svatá z Ducha svatého – filiální kostel Ducha svatého Vlachovo Březí

6.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za pomoc Boží pro Josefa

7.6. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Viktor

8.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, +Josef Lenc a celý rod

9.6. Pátek

21:30 mše svatá – Vlachovo Březí, Za obyvatelé města Vlachovo Březí

10.6. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

11.6. Slavnost Nejsvětější Trojice

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 potní mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Alžběta a Josef

Po slavnosti Seslání Ducha svatého začíná liturgické mezidobí.

V neděli 11. června 2017 se uskuteční koncert v 17:00 hod. v kostele sv. Mikuláše v Lažišti.

„Duch svatý je Bohem působícím v nás“ (Papež František)

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky