Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 12. 6. 2017 do 18. 6. 2017

Oznámení v týdnu od 12. 6. 2017 do 18. 6. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

12.6. Pondělí

07:00 – 18:00 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

13.6. Úterý

17:30 fatimské večeřadlo – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Cecílie

14.6. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc a vedení při řešení životní situace

15.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště

16.6. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jindřich Fiedler, jeho rodiče a sourozence

17.6. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

18.6. Slavnost Těla a krve Páně

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, Za všechny kněze a učitele, kteří působili v Lažišti

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost a prvně přijímající děti

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky