Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 19. 6. 2017 do 25. 6. 2017

Oznámení v týdnu od 19. 6. 2017 do 25. 6. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

19.6. Pondělí

07:00 – 17:30 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + sr. Marie Kristina

20.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Terezie

21.6. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc a ochranu pro Vlastu

22.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + z rod. Vodičků a Pečeňů

23.6. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

24.6. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, + Ján

25.6. Dvanáctá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, za rodiče Turků a bratra Karla

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, poděkovaní za dar kněžství

V sobotu, 24. června 2017 v 10 hod., přijmou jáhni – kandidáti kněžství v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše z rukou diecézního biskupa Mons. Vlastimila Kročila kněžské svěcení.

Bc. Pavel Bicek (*1975). Jáhenskou službu vykonává při Děkanství u Sv. Mikuláše v Českých Budějovi-cích. Primiční mše sv. odcelebruje dne 25. června v 10:30 hodin ve Veselí nad Lužnicí.

Mgr. David Mikluš (*1983). Aktuálně působí jako jáhen Biskupství českobudějovického a sekretář diecézního biskupa. Primiční mši sv. bude celebrovat 1. července v 10:00 v Děkanském kostele Proměnění Páně v Táboře.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky