Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 26. 6. 2017 do 2. 7. 2017

Oznámení v týdnu od 26. 6. 2017 do 2. 7. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

26.6. Pondělí

07:00 – 17:00 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

11:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, +Justina Šimáková

27.6. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie Matouškovi, rodiče, sourozence

28.6. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Jan a Ludmila

29.6. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, Za Zuzanu

30.6. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Václav

1.7. Sobota

19:00 fatimský růženec – Vlachovo Březí

19:30 bohoslužba slova – Vlachovo Březí

2.7. Třináctá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan a Ludmila Koubů

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav, Václav a rod. Plachtů

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky