Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 3. 7. 2017 do 9. 7. 2017

Oznámení v týdnu od 3. 7. 2017 do 9. 7. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

3.7. Pondělí

07:00 – 17:00 Eucharistická adorace v kostele – Vlachovo Březí

4.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ondřej Kompan

5.7. Středa – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie Trublová

09:30 mše svatá – Lažiště, + Metoděj Šísl jeho rodiče, sourozence, syn Václav

6.7. Čtvrtek

7.7. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Matěj a Rozálie

8.7. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub, + Ondřej Šmihel

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro Františka

9.7. Čtrnáctá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Ján

09:30 mše svatá – Lažiště, + Václav Liňha, rodiče, bratr

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky