Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 10. 7. 2017 do 16. 7. 2017

Oznámení v týdnu od 10. 7. 2017 do 16. 7. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

10.7. Pondělí

07:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

11.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Silvestra a Adrianu

12.7. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie Švancar

13.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Vojtech Preněk a celý rod Prenků

14.7. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Stanislava Prísažná

15.7. Sobota

11:00 potní mše svatá, Panny Marie Karmelskej – Dobrá Voda u Záblatí, Za farnost

15:00 poutní mše svatá, Panny Marie Karmelskej – Bušanovice, za farnost

18:00 poutní mše svatá, Rozeslání dvanácti apoštolů – Dub, za farnost

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro Františka

16.7. Patnáctá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jakub Jódl, manželka a celý rod Jódlů

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Jan Kubica

Dne 15. 7. 2017 v 10:00 hod. přijme bohoslovec Vojtěch Blažek z rukou diecézního otce biskupa Mons. Vlastimila Kročila jáhenské svěcení v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

Jáhen či diakon (z řec. διάκονος – diakonos, služebník, číšník) označuje pověřeného člověka, který vykonává charitativní a administrativní službu, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá liturgické texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro tento úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky