Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 17. 7. 2017 do 23. 7. 2017

Oznámení v týdnu od 17. 7. 2017 do 23. 7. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

17.7. Pondělí

07:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

18.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc a ochranu pro Margitu

19.7. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc a ochranu pro Martinu a její rodinu

20.7. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště

21.7. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

22.7. Sobota

18:00 mše svatá snedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

23.7. Šestnáctá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Eduard a Marie Sedláček

09:30 mše svatá – Lažiště

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Jan

Dp. Vojtěch Blažek, přijal 15. 7. 2017 z rukou diecézního otce biskupa Mons. Vlastimila Kročila jáhenské svěcení v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše.

Jáhen či diakon (z řec. διάκονος – diakonos, služebník, číšník) označuje pověřeného člověka, který vykonává charitativní a administrativní službu, aktivně se podílí na bohoslužbách, předčítá liturgické texty, vyučuje náboženství a podobně. Pro tento úřad musí být vysvěcen. V katolické, pravoslavné a anglikánské církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky