Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 24. 7. 2017 do 30. 7. 2017

Oznámení v týdnu od 24. 7. 2017 do 30. 7. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

24.7. Pondělí

07:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

25.7. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan Hubáček, rodiče strýc

26.7. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc a ochranu pro Sáru

27.7. Čtvrtek

28.7. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Jan a Anna

29.7. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

30.7. Sedmnáctka neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí

09:30 mše svatá – Lažiště

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Anna a Jan, syn Václav a Josefa

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky