Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 14. 8. 2017 do 20. 8. 2017

Oznámení v týdnu od 14. 8. 2017 do 20. 8. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

14.8. Pondělí

07:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

15.8. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Bohuslav Čermák

16.8. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Jan Kajan, kněz

17.8. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Marie Tratbergerová

18.8. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

19.8. Sobota

10:00 poutní mše svatá Nanebevzetí Panny Marie – Koječín, Za farnost

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub, + Jan Jedlička, jeho rodiče a duše v očistci

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

20.8. Dvacátá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Emil

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky