Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 28. 8. 2017 do 4. 9. 2017

Oznámení v týdnu od 28. 8. 2017 do 4. 9. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

28.8. Pondělí

07:00 – 17:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

29.8. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro Editu

30.8. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Marie Chánová

31.8. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Alžběta Krejčová, její manžel a rodiče

1.9. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jana Klepetková

2.9. Sobota

10:00 poutní mše svatá – Čepřovice, Za farnost

14:00 poutní mše svatá – Lipovice, Za farnost

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

3.9. Dvacátá druhá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, +Milan

09:30 mše svatá – Lažiště, + Vítězslava a Miroslav Heinzk, celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Od 28. 8. 2017 do 2. 9. 2017 bude kostel Zvěstování Páně ve Vlachově Březí z technických příčin uzavřen. Eucharistická adorace a také mše svaté v tomto týdnu budou probíhat na faře. Děkujeme za pochopení.

V neděli 3. 9. 2017 při mši svaté bude VENI SANCTE – vzývaní Ducha svatého a žehnání dětem s aktovkami na začátku školního roku.

I v školním roce 2017/2018 se bude vyučovat náboženství ve škole. Přihlášky na náboženství máte možnost si vyzvednout od 3. 9. 2017 v kostele – sakristií po mší svaté, nebo na farním úřade. Vyplněné a podepsané nejlépe oběma rodiči, prosím, odevzdejte – nejlépe v sakristií, nebo dejte do schránky na dopisy před farou ve Vlachově Březí, nebo ve škole svému třídnímu učiteli do 13. 9. 2017.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky