Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 4. 9. 2017 do 10. 9. 2017

Oznámení v týdnu od 4. 9. 2017 do 10. 9. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

4.9. Pondělí

07:00 – 17:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

5.9. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie a Ludmila

6.9. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro rodinu Eleny

7.9. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Marta Šetková, manžel a rod Popú

8.9. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Helenka Koubková a Marie Hamplová

9.9. Sobota

15:00 myslivecká mše svatá se sv. Huberta – Bušanovice

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

10.9. Dvacátá třetí neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, + Milan

09:30 mše svatá – Lažiště, + Emílie Karčová a Jaroslav Divácky

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Irena

I v školním roce 2017/2018 se bude vyučovat náboženství ve škole. Přihlášky na náboženství máte možnost si vyzvednout od 3. 9. 2017 v kostele – sakristií po mší svaté, nebo na farním úřade. Vyplněné a podepsané nejlépe oběma rodiči, prosím, odevzdejte – nejlépe v sakristií, nebo dejte do schránky na dopisy před farou ve Vlachově Březí, nebo ve škole svému třídnímu učiteli do 13. 9. 2017.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky