Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 18. 9. 2017 do 24. 9. 2017

Oznámení v týdnu od 18. 9. 2017 do 24. 9. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

18.9. Pondělí

Setkání diecéze se sochou Panny Marie Fatimské v Českých Budějovicích v katedrále

19.9. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

20.9. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie Švancarovi

21.9. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, Za farnost

22.9. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Karel Růžička

23.9. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

24.9. Dvacátá pátá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, Poděkování Pánu Bohu za 90 let života p. Šarloty Korchové

09:30 mše svatá – Lažiště, + Marie Machovcová, manžel, rod. Kabelíků

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

Náboženství se začalo vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina v 12:00 hod. a 2. skupina v 13:00 hod. 3. skupina v 14:00 hod. V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek v 16:00 hod.

V neděli 17. září 2017 se koná při všech bohoslužbách kostelní sbírka na bohoslovce. Prosím všechny lidi dobré vůle, aby při této sbírce pamatovali na hmotné potřeby spojené se studiem a přípravou bohoslovců na kněžské povolání. Za vše dary upřímné Pán Bůh zaplať!

V neděli 24. září 2017 o 17:00 hod. v kostele s. Jana Křtitele v Záblatí bude zpívat ženský pěvecký sbor „Vox Novus“ z Českých Budějovic. Srdečně všechny zveme.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky