Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 25. 9. 2017 do 1. 10. 2017

Oznámení v týdnu od 25. 9. 2017 do 1. 10. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

25.9. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

26.9. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Emanuel Pojsl, rodiče a sourozence

27.9. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jana Turková

28.9. Čtvrtek

08:00 poutní mše svatá – Předslavice, Za farnost

09:30 mše svatá – Lažiště, + Václav Mráz, rodiče, sourozence a celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

12:30 poutní mše svatá – Chlístov, Za farnost

15:00 poutní mše svatá – Chocholatá Lhota, Za farnost

29.9. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

30.9. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

1.10. Dvacátá šestá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, Na úmysl celebranta

09:30 mše svatá – Lažiště, + Emanuel Mráz, manželka, Jan Fidler, celý rod Mrázů

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

12:30 poutní mše svatá – Žárovná, Za farnost

Náboženství se začalo vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina v 12:00 hod. a 2. skupina v 13:00 hod. 3. skupina v 14:00 hod. V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek v 16:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky