Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 2. 10. 2017 do 8. 10. 2017

Oznámení v týdnu od 2. 10. 2017 do 8. 10. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

2.10. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

3.10. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + z rod. Krejsů

4.10. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Anastasie Švancerová

5.10. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Miroslava Horká, rodiče a celý rod Křižanů

6.10. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + František a Anna Kulišanovi

7.10. Sobota

09:00 fatimské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

8.10. Dvacátá sedmá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, + Václav Rosa a celý rod

09:30 mše svatá – Lažiště, + Antonín a Viktorie Kovář, celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Náboženství se začalo vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí na Základní škole každý čtvrtek 1. skupina o 12:00 hod. a 2. skupina o 13:00 hod. 3. skupina ve 14:00hod. a každý pátek na faře 4. skupina ve 13:15hod. a 5. skupina ve 14:00hod. V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek o 16:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky