Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 9. 10. 2017 do 15. 10. 2017

Oznámení v týdnu od 9. 10. 2017 do 15. 10. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

9.10. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

10.10. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav Kokuš, Marie a Vojtěch Bláha, Kateřina a František Holík, Blažena Zochová

11.10. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan a Václav Švancar

12.10. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, + Hermína Kajerová a její manžel

13.10. Pátek

11:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Hana Ouředníková

16:30 fatimské večeřadlo – Vlachovo Březí

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

14.10. Sobota

14:00 poutní mše svatá – Budkov

17:00 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

19:00 koncert duchovní hudby MSFR – Vlachovo Březí

Vystoupí: Chrámový sbor Prachatice, Schola Všech svatých Volyně, Festivia Chorus Velká Lhota u Dačíc

15.10. Dvacátá osmá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, bohoslužba slova

08:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + prof. Václav Matouška, sbormistry a ostatní členové chrámových sborů

09:30 mše svatá – Lažiště, + František a Anna Pecka, rodiče s obojí strany, sourozence, celý rod Pecků a Vávrů

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

Náboženství se začalo vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina v 12:00 hod. a 2. skupina v 13:00 hod. 3. skupina v 14:00 hod. V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek v 16:00 hod.

V naší farnosti probíhá příprava katechumenů na faře ve Vlachovo Březí každý sudý týden v pátek 1. skupina o 16:00hod. a 2. skupina o 19:00 hod. Všechny zájemce o přijetí svátosti srdečně zvu na naše setkání na faře. Nejbližší setkání bude 20. 10. 2017.

Ve dnech 13. – 15. 10. 2017 bude probíhat v naši farnosti 16. ročník MSFR, mezinárodní sborový festival hudebního romantizmu. Srdečně zveme.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky