Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 16. 10. 2017 do 22. 10. 2017

Oznámení v týdnu od 16. 10. 2017 do 22. 10. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

16.10. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

17.10. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Vladislava Pechoušková

18.10. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Josef a Marie Pekovi

19.10. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, Za rodinu Slavíků

20.10. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

21.10. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

22.10. Dvacátá devátá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice, + František Korch a celý rod

08:30 mše svatá – Záblatí, + Václav Rosa a celý rod

09:30 mše svatá – Lažiště, + vnuk Rudík, Vojta, rodiče Turků a Galgaňáků

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

Náboženství se začalo vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí v Základní škole každý čtvrtek 1. skupina o 12:00 hod. a 2. skupina o 13:00 hod. 3. skupina o 14:00 hod. a každý pátek na faře 4. skupina o 13:15 hod. a 5. skupina o 14:00 hod. V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek o 16:00 hod.

V naší farnosti probíhá příprava katechumenů na faře ve Vlachovo Březí každý sudý týden v pátek 1. skupina o 16:00 hod. a 2. skupina o 19:00 hod. Všechny zájemce o přijetí svátosti srdečně zvu na naše setkání na faře. Nejbližší setkání bude 20. 10. 2017.

Příští neděli 22. října 2017 bude probíhat sbírka na misie. Dárcům předem děkujeme.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky