Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 23. 10. 2017 do 29. 10. 2017

Oznámení v týdnu od 23. 10. 2017 do 29. 10. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

23.10. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

24.10. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Bohumil a Marie Selner

25.10. Středa

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav a Marie Koder, rodiče, sourozence, děti, vnoučata a ostatní příbuzné

26.10. Čtvrtek

18:00 mše svatá – Lažiště, Za farnost

27.10. Pátek

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

28.10. Sobota

18:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

19:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

29.10. Třicátá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice

09:30 mše svatá – Lažiště, + Marie Jiroušková

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Helenka Koubková a Marie Hamplová

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

15:00 poutní mše svatá – Chlumany

Náboženství se začalo vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí každý čtvrtek 1. skupina v 12:00 hod. a 2. skupina v 13:00 hod. 3. skupina v 14:00 hod. V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek v 16:00 hod.

V naší farnosti probíhá příprava katechumenů na faře ve Vlachovo Březí každý sudý týden v pátek 1. skupina o 16:00 hod. a 2. skupina o 19:00 hod. Všechny zájemce o přijetí svátosti srdečně zvu na naše setkání na faře. Nejbližší setkání bude 3. 11. 2017.

V noci se soboty 28 října 2017 na neděli 29. října 2017 končí letní čas. V neděli o třetí hodině ranní letního času se posunou ručičky hodin na druhou hodinu středoevropské­ho času.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky