Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 30. 10. 2017 do 5. 11. 2017

Oznámení v týdnu od 30. 10. 2017 do 5. 11. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

30.10. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

31.10. Úterý

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

1.11. Středa

17:00 mše svatá – Lažiště, Za farnost

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

2.11. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, Za zesnulé farníky a duše v očistci

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zesnulé farníky a duše v očistci

3.11. Pátek

14:00 pohřeb – Vlachovo Březí, + Růžena Špindlerová

18:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Karel a Marie Nedbal

4.11. Sobota

09:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

16:30 mše svatá s nedělní platností – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

22.10. Třicátá první neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, + František Batík a Berta Divilová

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jaroslav Miksa a celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Pobožnosti za zemřelé v roce 2017

Blíží se období vzpomínek na ty, které jsme měli rádi a již náš předešli v cestě na věčnost. Udělejme si v tomto posvátném týdnu od 1. do 8. listopadu čas na návštěvu hřbitova a využijme možnosti plnomocných odpustků za následky hříchů, které spáchali a možná jim ještě brání v patření na Hospodina.

Jako každý rok, i letos se v naší farnosti konají dušičkové pobožnosti na všech hřbitovech – přinášíme jejich přehled:

Sobota 4.11.2017

16:30 – Dub – mše sv. (s nedělní platností)

17:30 – Dub – pobožnost na hřbitově

Neděle 5.11.2017

08:00 – Předslavice – bohoslužba slova 08:30 – Předslavice – pobožnost na hřbitově 08:30 – Záblatí – mše svatá 09:10 – Záblatí – pobožnost na hřbitově 09:30 – Lažiště – mše svatá 10:20 – Lažiště – pobožnost na hřbitově 11:00 – Vlachovo Březí – mše svatá

15:00 – Vlachovo Březí – pobožnost na hřbitově

Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci

1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela zís-kat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a Vyznání víry.

Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné jen duším v očistci, jestli-že po splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemře-lé. V ostatních dnech lze při návštěvě hřbitova získat takovýmto způsobem odpustky částečné.

Svátost smíření není nutné přijímat každý den. Stačí ji vykonat před začátkem týdne mod-liteb za zemřelé, v jeho průběhu, nebo až v dalších dnech po jeho skončení. Svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce jsou nutné každý den, kdy chcete plnomocný odpustek získat.

Náboženství se začalo vyučovat od 14. září 2017 ve Vlachově Březí v Základní škole každý čtvrtek 1. skupina o 12:00 hod. a 2. skupina o 13:00 hod. 3. skupina o 14:00 hod. a každý pátek na faře 4. skupina o 13:15 hod. a 5. skupina o 14:00 hod. V Lažišti od 14. září 2016 každý čtvrtek o 16:00 hod.

V naší farnosti probíhá příprava katechumenů na faře ve Vlachovo Březí každý sudý týden v pátek 1. skupina o 16:00 hod. a 2. skupina o 19:00 hod. Všechny zájemce o přijetí svátosti srdečně zvu na naše setkání na faře. Nejbližší setkání bude 3. 11. 2017.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky