Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 6. 11. 2017 do 12. 11. 2017

Oznámení v týdnu od 6. 11. 2017 do 12. 11. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

6.11. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace ve farním kostele – Vlachovo Březí

11:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + František Kolář

7.11. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

8.11. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jarmila

9.11. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, + Terezie Hůrská a celý rod Hůrských

10.11. Pátek

09:00 pohřeb se mši svatou – Předslavice, + Milada Křížová

11:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, + Antonie Harmanová

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Anna Průchová, Stanislav Bízek, František Winczig

11.11. Sobota

14:00 poutní mše svatá – Dolný Nakvasovice

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

12.11. Třicátá druhá neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Božena Mikešová, manžel, rodiče a duše v očistci

09:30 mše svatá – Lažiště, + Josef Záhradník, manželka, oboje rodiče a Jan Vašura

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav a Anežka Veselý

V naší farnosti probíhá příprava katechumenů na faře ve Vlachovo Březí každý sudý týden v pátek 1. skupina o 16:00 hod. a 2. skupina o 19:00 hod. Všechny zájemce o přijetí svátosti srdečně zvu na naše setkání na faře. Nejbližší setkání bude 17. 11. 2017.

Příští neděli 12. listopadu 2017 bude probíhat při mši svaté sbírka na charitu. Dárcům předem děkujeme.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky