Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 20. 11. 2017 do 26. 11. 2017

Oznámení v týdnu od 20. 11. 2017 do 26. 11. 2017

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

20.11. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

21.11. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Klementina

22.11. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Ladislav a Marie Matoušek, Jana Turková

23.11. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, Za farnost

24.11. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Josef

25.11. Sobota

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

26.11. Třicátá čtvrtá neděle v mezidobí – SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

08:00 mše svatá – Předslavice, + Stanislav a Anna Šrámek, rodiče

09:30 mše svatá – Lažiště, + Anna a Jaroslav Peřina, celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Na úmysl celebranta

V naší farnosti probíhá příprava katechumenů na faře ve Vlachovo Březí každý sudý týden v pátek 1. skupina o 16:00 hod. a 2. skupina o 19:00 hod. Všechny zájemce o přijetí svátosti srdečně zvu na naše setkání na faře. Nejbližší setkání bude 1. 12. 2017.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky