Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 1. 1. 2018 do 7. 1. 2018

Oznámení v týdnu od 1. 1. 2018 do 7. 1. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

1.1. Pondělí – Slavnost Matky Boží, Panny Marie

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

2.1. Úterý

13:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, +Marie Mauricová

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Veronika a Josef

3.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Marie a Štěpán

4.1. Čtvrtek

5.1. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Josef

6.1. Sobota – Slavnost Zjevení Páně

09:30 mše svatá – Lažiště, Za děti

11:00 mše svatá  – Vlachovo Březí, + o. František Benda – jáhen, 1. výročí

17:00 mše svatá  – Dub, Za rod. Valentíny

7.1. Neděle – Svátek Křtu Páně

08:00 bohoslužba slova – Předslavice, + Jan

09:30 mše svatá – Lažiště, + Pavel

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky