Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 15. 1. 2018 do 21. 1. 2018

Oznámení v týdnu od 15. 1. 2018 do 21. 1. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

15.1. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

16.1. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro rodinu Margitu

17.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan

18.1. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, Za Boží pomoc pro Františka a Helenu

19.1. Pátek

17:00 Ekumenická bohoslužba  – Vlachovo Březí

20.1. Sobota

17:00 mše svatá  – Dub, + Jan

18:30 mše svatá  – Vlachovo Březí, + Cecílie

21.1. Třetí neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Maria a Karel Jáchym, děti, Antonia Jandová a manžel

09:30 mše svatá – Lažiště, + Jan

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů je „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6).

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky