Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 22. 1. 2018 do 28. 1. 2018

Oznámení v týdnu od 22. 1. 2018 do 28. 1. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

22.1. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

23.1. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Martin

24.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Hanu

25.1. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, + Martin

26.1. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan

27.1. Sobota

17:00 mše svatá s nedělní platností – Dub

18:30 mše svatá s nedělní platností – Vlachovo Březí

28.1. Čtvrtá neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, + Marie a František Čech

09:30 mše svatá – Lažiště, Za farnost

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro rodinu Ilony

Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťa-nů je „Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle“ (Ex 15,6).

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky