Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 29. 1. 2018 do 4. 2. 2018

Oznámení v týdnu od 29. 1. 2018 do 4. 2. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

29.1. Pondělí

08:00 – 19:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

30.1. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Martin

31.1. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Janu

1.2. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, + Veronika

2.2. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

3.2. Sobota

09:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

17:00 mše svatá  – Dub, +Jiřina Marešova

18:30 mše svatá  – Vlachovo Březí, + Anna Marie

4.2. Třetí neděle v mezidobí

08:00 mše svatá – Předslavice, + Martin

09:30 mše svatá – Lažiště, Za zdravý a Boží pomoc pro Marka

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, +Šimon a Irena, syn Šimon

V úterý, středa a pátek budou mše svaté ve Vlachovo Březí sloužené na faře. V sobotu večer a neděli budou sloužené v kostele. Děkuji za pochopení.

V pátek 2. 2. 2018 na svátek Uvedení Páně do chrámu při večerní mši svaté bude žehnání svíček.

V sobotu 3. 2. 2018 a v neděli 4. 2. 2017 na památku sv. Blažeje, biskupa a mučedníka při mši svaté udělím všem přítomným svatoblažejské požehnání.

Budoucí neděli 4. 2. 2018 ve Vlachově Březí vás srdečně zvu na farní kafe v 15:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky