Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 5. 2. 2018 do 11. 2. 2018

Oznámení v týdnu od 5. 2. 2018 do 11. 2. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

5.2. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

6.2. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Eduard a Margita

7.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Margita, Josef, Vladimír

8.2. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, Za Boží pomoc pro rod. Jan, Renáta, Nikol, Jan

9.2. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jan

10.2. Sobota

17:00 mše svatá  – Dub, + Matej a Anna Kotrc, Marie

18:30 mše svatá  – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Marii

11.2. Třetí neděle v mezidobí

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, + Václav Rosa

09:30 mše svatá – Lažiště, + Vladimír a Jaroslava Junkovi, celý rod

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V úterý, středa a pátek budou mše svaté ve Vlachovo Březí sloužené na faře. V sobotu večer a neděli budou sloužené v kostele. Děkuji za pochopení.

Dnešní neděli 4. 2. 2018 ve Vlachově Březí vás srdečně zvu na farní kafe v 15:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky