Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 12. 2. 2018 do 18. 2. 2018

Oznámení v týdnu od 12. 2. 2018 do 18. 2. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

12.2. Pondělí

08:00 – 16:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

11:00 pohřeb se mši svatou – Lažiště, + Anna Rubešová

13.2. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Margita, Emília

14.2. Popeleční středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Agnesa

15.2. Čtvrtek

16.2. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Jaroslav a Marie Kaderovy, rodiče, sourozence, děti a vnoučata

17.2. Sobota

17:00 mše svatá  – Dub, + Dezider

18:30 mše svatá  – Vlachovo Březí,Za bezdomovcov

18.2. První neděle postní

08:00 mše svatá – Předslavice, + Marie a Eduard Sedláček, syn Eduard a Jaroslava, oba zetě

09:30 mše svatá – Lažiště, + Marie Maňásková, manžel, rodiče

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

Popeleční středa – Popelec – „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš.“

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní a ozna-čuje začátek postní doby. Zavedení „Popeleční středy" se datuje někdy do 6. – 7. století.

Popelec – Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo (= popelec) s formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z biblické tradice a uchovávaným v církvi až do dnešní doby. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj mnohdy špatný život, své nepravosti, svůj hřích a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, sym-bol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových ratolestí (ev. „kočiček“ – v našich kra-jích) po-svěcených v předešlém roce na Květnou neděli.

Půst – Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst od masa a půst „újmy“ – jen jednou za den úplné nasycení).

Odcházet z kostela s viditelným znamením popelce na čele je často odvážným svědectvím víry. Jsem možná pro některé divný, někteří nerozumí a někteří se zamyslí… Pane, dej, ať máme odvahu nejen být ti svědky, ale i měnit svá srdce!

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí každý pátek půl hodiny před mši svatou.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky