Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 19. 2. 2018 do 25. 2. 2018

Oznámení v týdnu od 19. 2. 2018 do 25. 2. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

19.2. Pondělí

08:00 – 16:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

20.2. Úterý

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro rodinu Jana

21.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + Petr

22.2. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, Za kněze a učitele který působily v Lažišti

23.2. Pátek

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za zdraví a Boží pomoc pro Kateřinu

24.2. Sobota

17:00 mše svatá  – Dub, + Petr

18:30 mše svatá  – Vlachovo Březí, + Otília Valašková

25.2. Druhá neděle postní

08:00 bohoslužba slova – Předslavice

08:30 mše svatá – Záblatí, + František Korch, děti, rod.

09:30 mše svatá – Lažiště, Za manželé Mirku a Petra

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V úterý a středu budou mše svaté ve Vlachovo Březí sloužené na faře. V pátek, sobotu večer a neděli budou mše svaté sloužené v kostele.

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat půl hodiny před mši svatou následovně:

Čtvrtek – ve farním kostele Sv. Mikuláše v Lažišti

Pátek – ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachovo Březí

Sobota – ve farním kostele Rozeslání dvanácti apoštolů v Dubu

Neděle – ve farním kostele Sv. Václava v Předslavicích  – ve farním kostele Umučení sv. Jana Křtitele v Záblatí


Papež František stanovil 23. únor za Den postu pro mír na celém světě, a zvláště v Demokratické republice Kongo a v Jižním Súdánu.

„Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa, proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír, který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“ oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

V neděli 25. února 2018 bude probíhat sbírka „Svatopetrský ha­léř“

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky