Titulní stranka Farní ohlášky Oznámení v týdnu od 26. 2. 2018 do 4. 3. 2018

Oznámení v týdnu od 26. 2. 2018 do 4. 3. 2018

Smíření (sv. zpověď)

Nejsme ideální a je dobře, když se chceme s Bohem a církví smířit. Vzhledem k tomu, že naše víra je vztah k Bohu a každým hříchem tento vztah narušujeme, tak je dobré a vhodné, abychom tento vztah obnovili právě svátosti smíření, ve které získáváme odpuštění hříchů. Není třeba se zpovědi obávat, neboť nepřicházíme k ní proto, abychom byli odsouzení, ale proto, aby nám bylo odpuštěno, neboť jak to řekl Ježíš apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu jsou odpuštěny a komu neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou“ (Jan 20, 23). Není jiné možnosti získat jistotu odpuštění a právě biskupové a kněží jsou jediní, kteří díky apoštolské posloupnosti tuto pravomoc odpouštět ve jménu Božím mají.

Zpovídá se…

Půl hodiny před každou mší svatou. Možnost zpovědi před nedělními bohoslužbami ponechte, prosím, pro ty, kteří se skutečně během týdne do kostela nemohou dostavit. Mějte také na zřeteli, že někdy se může stát, že z časových důvodů není možná zpověď před nedělními mšemi svatými.

26.2. Pondělí

08:00 – 18:00 Eucharistická adorace na faře – Vlachovo Březí

27.2. Úterý

09:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za kněze a jáhny našeho vikariátu

28.2. Středa

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, + David

1.3. Čtvrtek

17:00 mše svatá – Lažiště, + Antonín Kaliva, Helena Šítová a duše v očistci

2.3. Pátek

15:00 pohřeb se mši svatou – Vlachovo Březí, +Marie Řehková

17:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Marii a Jana

3.3. Sobota

09:00 Fatimské večeřadlo se mši svatou – Vlachovo Březí

17:00 mše svatá  – Dub, + Petr

18:30 mše svatá  – Vlachovo Březí, Za Boží pomoc pro Janu

4.3. Třetí neděle postní

08:00 mše svatá – Předslavice, + Marie a Vojtěch Řezníkovi, syn Vojtěch a Jaroslav

09:30 mše svatá – Lažiště, + z rod. Křížů a celý rod

11:00 bohoslužba slova – Záblatí

11:00 mše svatá – Vlachovo Březí, Za farnost

V úterý 27. února 2018 bude v naší farnosti Vlachovo Březí setkání kněží našeho vikariátu.

Ve středu a v sobotu ráno budou mše svaté ve Vlachově Březí sloužené na faře. V úterý, pátek, so-botu večer a neděli budou mše svaté sloužené v kostele. Děkuji za pochopení.

Pobožnosti Křížové cesty budou během postního období probíhat půl hodiny před mši svatou následovně:

Čtvrtek – ve farním kostele Sv. Mikuláše v Lažišti

Pátek – ve farním kostele Zvěstování Páně ve Vlachově Březí

Sobota – ve farním kostele Rozeslání dvanácti apoštolů v Dubu

Neděle – ve farním kostele Sv. Václava v Předslavicích  – ve farním kostele Umučení sv. Jana Křtitele v Záblatí


V neděli 4. 3. 2018 ve Vlachově Březí vás srdečně zvu na farní kávu v 15:00 hod.

Další ohlášky

RSS | mapa stránekna začátek stránky